Sıradaki Kişisel Gelişim Seminerimiz ‘’Y Nesli Ve İnovasyon’’

İnovasyon uzmanı Salih Keskin 26.03.2015 Perşembe günü Kocaeli’de sizlerle buluşuyor.

Tüm öğrencilerimiz davetlidir.

Salih Keskin hakkında:

İnovasyon uzmanı olan Salih Keskin, kreatif düşünce modellerinin üretimi ve İnovasyon üzerine iş dünyasında ve üniversitelerde eğitimler vermekte ve araştırmalar yapmaktadır. AB Lizbon politikasına dönük olarak İngiliz Büyükelçiliği ve TEPAV ortak projesinde görev alarak eğitimcilerin eğitimi ve İnovasyon üzerine çalışmış, bu konuda sertifikalar almıştır.
DPT’nin Euroguidance programında bulunarak çalışmalar yapan Salih Keskin, Sanayi Bakanlığı Tasarım Komisyonunda İnovasyon konusunda katkılarda bulunmuştur. Proaktif – EBA üniversitesi ortak eğitimlerinde İnovasyon uzmanlık sertifikası alarak geleceğin yükselen trendleri ve İnovasyon üzerine eğitimler vermekte ve firmalara yönelik atölye çalışmaları yapmaktadır.
Sivil Toplum kuruluşlarında proje üretimi konularında çeşitli beyin fırtınası ve fikir üretimi tarzı çalışmalar yapmakta olan Salih Keskin halen, İstanbul Kültür Üniversitesinde Öğretim üyeliğine devam etmektedir.
Ayrıca;
Boğaziçi Üniversitesinde İnovita projesi eğitmenliği,
Marmara Üniveristesinde Pazarlama ve İnovasyon,
Aydın Üniversitesinde Girişimcilik,
Yıldız Teknik Üniversitesinde sertifika programı,
Kalyoncu Üniversitesinde Yüksek Lİsans Eğitimi yapmıştır.
Firmalarda İnovasyon ve Pazarlama Eğitimleri, KOSGEB Girişimcilik Eğitimleri, Dış Ticaret Müsteşarlığında İnovasyon programları yapmaktadır.
Çeşitli TV kanallarında ve radyolarda İnovasyon konusunda programlara katılan Salih Keskin, bazı gazetelerde de İnovatif düşünce üretimi üzerine yazılar yazmakta ve “Avrupa İşletmeler Ağı” projesi kapsamında KOSGEB ve Ticaret Sanayi Odalarında eğitimlerine devam etmektedir. Ayrıca, AB Proje Eğitmenliği, İnovasyon ve İnsan Kaynakları Uzmanlık sertifikalarına sahip olan Salih Keskin aynı zamanda İstanbul Valiliği STK Komisyonu Başkanlığı yapmıştır.

HİKAYESİ

SALİH KESKİN 2006 yılında İngiliz büyükelçiliği ve TEPAV ortak projesinde iki yıl süreyle üst düzey düşünce geliştirme ve fikir üretme çalışmalarında yer almıştır. Bu çalışmalardaki bazı durumlar onun, İnovasyon ve yaratıcı düşünce geliştirme alanına doğru yol almasına sebep olmuştur.

SALİH KESKİN, proje geliştirme ve sunum aşamalarında özellikle İngiliz uzmanların bizimkilere nazaran daha kreatif olduklarını gözlemler ve bu bazı soruların zihnine takılmasına yol açar. O sorular şunlardır: Neden bizim iyi yetişmiş insanlarımız, fikir üretme ve yeni düşünce geliştirmede yaya kalmaktadır. Veya neden onlar bu konuda bizden daha ileri durumdadır. Bu, zekâ seviyesi ile açıklanamaz. Çünkü iyi bilinir ki Türklerin zekâ seviyesi dünya ortalamasının üzerindedir. Bu soruların cevaplarını aramaya devam eden SALİH KESKİN, Dünyada 77 yaratıcı düşünce tekniği olduğunu ve Avrupa ülkelerinde daha orta okul seviyesinde bu tekniklerin öğretilmeye başlandığını ve yine hayatlarının ileriki aşamalarında da bu teknikleri farklı düzeylerde öğrenerek kullandıklarını tespit etmiştir.

SALİH KESKİN o zamandan beri insanımızın “düşünme kabiliyetini geliştirmek” ve “yaratıcı fikir üretebilme” konusunu kendisine misyon edinmiştir. Bu misyonun verdiği motivasyonla da bu alanda yoğun bir şekilde çalışmaktadır.